Smågrupper

OBS! På grund av den rådande coronasituationen är vår verksamhet avbruten.

Utöver den öppna ungdomsgårdsverksamheten erbjuder vi barn och unga handledd verksamhet. Klubbarna är främst riktade till gårdens minsta besökare, och de handleds av äldre ungdomar som genomgått hjälpledarutbildning.

Traditionellt ordnar vi varje säsong Kockklubben, Motionsklubben och Flickklubben. Vi tar också emot önskemål om nya klubbar och förverkligar dem i mån av möjlighet.

Mera information om våra klubbar per telefon tfn 09 310 89080 eller på plats.

Vi uppmuntrar också våra unga att ordna verksamhet för varandra. Vi hör gärna våra besökares och deras familjers tankar om vad för slags verksamhet just det här området skulle behöva.

För att delta i vår verksamhet krävs det att du har ett medlemskort till Helsingfors stads ungdomstjänster.

Mer om områdets hobbyn finns på Harrastushakus webbplats.

Nyckelord

Ärligt talat