Regler

Hallen är avsedd för ungdomar i åldern 13–22 från huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla). Användning förutsätter medlemskort, som man kan få av ungdomstjänstens verksamhetsställen. Om man är över 13 år gammal kan man ansöka om ett digitalt medlemskort.

 1. När man anländer till hallen anmäler man sig till handledaren och skriver in sig som besökare på en tablett
 2. Hallens personal orienterar dig i användningen av redskapen. Efter användning ska verktygen läggas tillbaka på sina platser. En del av verktygen kan fritt användas och resten kan fås av handledaren
 3. Bilplatser: Lyften och golvplats reserveras på ställe eller per telefon 09 310 71605
 4. I hallen kan man reparera / underhålla sina egna fordon och fordon som hör familjemedlemmar som bor i samma hushåll
 5. Inga större arbeten får göras på bilarna (t.ex. topplock, styrhuvud, koppling, växellåda m.m.) Det är förbjudet att utföra reparationer utomhus
 6. Fordonet ska vara registrerat i Finland och man ska kunna bevisa äganderätten
 7. Det är förbjudet att göra en bil som registrerats för vägtrafik trafikoduglig
 8. Man får inte lämna fordon i hallen / området i förvar utan att komma överens om saken med personalen
 9. Fordon som lämnats på gårdsområdet utan tillstånd bogseras bort av staden
 10. Fordon som används i området ska vara trafikdugliga och försäkrade
 11. Fordonen tvättas på tvättplatsen, som stängs kl. 20:00
 12. Om heta arbeten ska man alltid komma överens om med personalen, alla heta arbeten avslutas kl. 20:00.
 13. Man kan betala med betalkort eller MobilePay, inte kontanter (se skild prislista)
 14. Det är förbjudet att använda rusmedel i området. Tobak, elcigaretter, snus, alkohol och övriga geggor
 15. Hallens användare förbinder sig till att iaktta alla råd om snygghet, allmän ordning och arbetssäkerhet. Handledarna har rätt att avbryta arbete de anser farligt
 16. Handledarna har rätt att avlägsna personer som orsakar störningar från hallen/området

I hallen respekterar vi varandra och ger varandra arbetsro.

Nyckelord

Ärligt talat