Operation Pulssi! Norra

Operation Pulssis verksamhet bygger på de ungas idéer, planer och genomförande! Tack vare Pulssi kan unga hitta avgiftsfria hobbyer, evenemang och resor avsedda för 12–18-åringar.

Operation Pulssi! Norra är år 2024 aktiv i Jakobacka, Malm, Månsas, Åggelby, Baggböle, Svedängen, Bocksbacka, Parkstad, Skomakarböle, Mosabacka, Stapelstaden och Torparbacken. Utöver verksamheten i norra Helsingfors hittar du Operation Pulssis verksamhet i Västra Helsingfors och i Nordsjöområdet i Östra Helsingfors.

Verksamheten är avgiftsfri och det krävs ingen tidigare erfarenhet eller kunskaper för att delta.

Operation Pulssi! verkställs i samarbete mellan Helsingfors kultur- och fritidssektor, fostrans- och utbildningssektorn, regionala aktörer och unga i området. Vi har ringa medel och massor av härliga samarbetsparter för att genomföra idéerna, så det lönar sig absolut att delta i att realisera planerna. Verksamheten ordnas efter principen för låg tröskel, vilket innebär att du inte behöver ha några förhandskunskaper. Om du vill fråga någonting om tillgängligheten visavi lokalerna eller verksamheten, kontakta oss!

Du hittar all verksamhet på den här sidan eller med sökordet ”pulssi” på harrastushaku.fi.

De flesta verksamheterna kräver förhandsanmälan och de ordnas i regel på finska. Det finns dock inga krav på förhandskunskaper och det är också möjligt att delta med svagare språkfärdigheter!

All vår verksamhet är avgiftsfri och öppen för 12–18-åringar, om inget annat anges vid hobbyn. Idéer för kurser och evenemang samlas in bland annat genom KrutBudgetens informationssamling.

Tule mukaan tekemään Pulssia!
Kom med och skapa Pulssi!

Vi vill höra av dig!

Du kan när som helst kontakta oss, berätta om dina önskemål eller idéer och komma med för att planera Pulssis aktiviteter för området.

Följ oss på sociala medier:

Instagram @operaatiopulssi
Facebook operaatiopulssi

Ärligt talat