Odling och trädgård

Förutom Gumtäkts skolträdgård och den Ätbara parken arrangeras även odlings- och trädgårdsverksamhet för barn och unga lokalt.

Skolträdgården i Gumtäkt

I skolträdgården i Gumtäkt ordnas mångsidig verksamhet för barn och ungdomar i olika åldrar. Skolträdgården samarbetar med skolor, familjer, daghem och ungdomsgårdar och erbjuder sommarjobbs-, praktik- och frivilligmöjligheter för unga.

Verksamheten för barn och unga ordnas tillsammans med trädgårdsföreningen för barn och unga.

Kontaktuppgifter
Antti-Jussi Taskinen
tfn. 040 6618 816
antti-jussi.taskinen@hel.fi

Den ätbara parken

Den ätbara parken är en samhällelig trädgård där nyttoväxter odlas och många olika slags sommarevenemang ordnas. Parken är en nyttoträdgård som är öppen för alla och underhålls med talkokraft.

Syftet med Den ätbara parken är att erbjuda alternativ för att understödja stadsbornas miljöförhållande och att utveckla möjligheter till öppna medborgaraktiviteter tillsammans med unga och samarbetspartner.

Kontaktuppgifter:
Annina Wallinsalo
tfn. 040 1623 703
annina.wallinsalo@hel.fi

Nyckelord

Ärligt talat