Miljöungdomsgård för ungdomar

Genom att delta i aktiviteterna i Miljöungdomsgård för ungdomar kan du engagera dig i naturen, få erfarenheter av vandring och camping och få stöd för dina egna idéer.

Är miljövärden viktiga för dig? Oroar du dig för klimatförändringen?

Vi erbjuder dig möjligheten att påverka saker som är viktiga för dig genom ungdomarnas delaktighets- och påverkningssystem Krut, samt genom ungdomarnas självständiga verksamhet såsom aktivism.

Vi erbjuder unga människor möjligheter att påverka saker som är viktiga för dem genom ungdomens deltagande och påverkanssystem Ruuti och ungas frivilliga aktiviteter som aktivism.

Besöksadress:
Uppby parkgata 4
00840 Helsingfors

Allmänna förfrågningar och reservationer:
e-post: ymparistotila@hel.fi
tfn. (09) 310 717 02

Nyckelord

Ärligt talat