Lägerbokningar för Vårdö

Turer ansöks genom ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som fastställts av ungdomsnämnden. Vid utdelning av användningstider har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur och för dem är tiderna avgiftsfria.

Ansökningstidtabell

Ansökningar till läger- och kursverksamhet för år 2023 avslutades 15.9.2022. Du kan fråga om de återstående skiften i Vårdö lägerområde på vartiosaari@hel.fi

Ansök om lokaler för lägerverksamhet för tiden 1.1–31.12.2024

Lokaler för läger- och kursverksamhet för det kommande året kan ansökas fram till 15.9.2023 klo 16:00. Du kan ansöka om turer elektroniskt eller per post med blanketter avsedda för ändamålet.

E-post: ymparistotoiminta@hel.fi

Per post:
Användningsturer / verksamhetsställets namn,
PB 84404
00099 Helsingfors stad

  • Man kan ansöka om turer för nästa år av läger- och kurscentrumen fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Man kan ansöka om dagsläger i ungdomslokaler för nästa år fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Reguljära tider för ungdomslokaler för höst-vårsäsongen ansöks fram till den sista vardagen i april.

Prislista

Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning. Närmare information om priser för Bengtsår lägerö finns på sidor 1–2.

Blanketter

Användningstider för lokalerna ansöks med de blanketter som är avsedda för det.

Efter att du fått en användningstur, skicka in blanketterna för förhandsbokning av tjänster och måltidsbeställning minst tre veckor innan lägret börjar

Ungdomstjänsternas övriga lokaler, föreningsmeddelande och understöd

Boka lokaler för verksamhet

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom staden, i vilka föreningar och grupper kan ansöka om användningsturer för till exempel dagslägersverksamhet.

Partnerenhetens föreningsmeddelande

I det elektroniska föreningsmeddelandet som ges ut fyra gånger i året berättar man för föreningar och ungdomsgrupper om understöd och andra tjänster samt om aktuellt inom ungdomstjänsterna.

Understöd till ungdomsverksamhet

Staden stödjer varje år helsingforsiska föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningarnas sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, samt ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga bidrag, dvs. verksamhets-, avlönings- och lägerbidrag för ferietider samt projektbidrag som kan ansökas året runt.


Nyckelord

Ärligt talat