Leirivaraukset Vartiosaari

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön ylläpitämien tilojen käyttövuoroja haetaan nuorisopalveluiden lomakkeilla ja tulevaisuudessa Varaamon kautta. ​
Käyttövuoroja jaettaessa etusijalla ovat helsinkiläiset nuorisojärjestöt ja nuorten ryhmät, toissijaisesti muut helsinkiläiset ryhmät ja koulut. Tilat ovat maksuttomia helsinkiläisille toimijoille. Yrityksille ja uskonnollisille yhdyskunnille sovelletaan Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan hyväksymiä vuokria.

Hakuaikataulu

Haku leiri- ja kurssitoimintaan vuodelle 2023 on päättynyt 15.9.2022. Mahdollisia vapaaksi jääneitä vuoroja voi kysellä 2.1.2023 alkaen. Vartiosaaren leirialueen jäljelle jääneitä vuoroja voit kysellä osoitteesta ymparistotoiminta@hel.fi.

Hae tiloja leiritoimintaan ajalle 1.1. – 31.12.2024

Tiloja leiri- ja kurssitoimintaan tulevalle vuodelle voi hakea 15.9.2023 klo 16:00 mennessä. Voit hakea vuoroja sähköisesti tai kirjeitse niille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Sähköpostitse: ymparistotoiminta@hel.fi

Kirjeitse: Käyttövuorot / toimipaikan nimi, PL 84404, 00099 Helsingin kaupunki

  • Leiri- ja kurssikeskuksista vuoroja seuraavalle vuodelle haetaan 15.9. klo 16:00 mennessä (määräajan ollessa lauantai tai pyhäpäivä, haku päättyy edellisenä arkipäivänä).
  • Päiväleirejä nuorisotiloista seuraavalle vuodelle haetaan 15.9. klo 16:00 mennessä (määräajan ollessa lauantai tai pyhäpäivä, haku päättyy edellisenä arkipäivänä).
  • Vakiovuoroja nuorisotiloista kaudelle syksy–kevät haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Hinnasto

Tilojen käyttö ja palvelut jakautuvat maksuttomaan ja maksulliseen käyttöön. Tarkemmat hintatiedot Vartiosaaren osalta löydät sivuilta 1–2.

Lomakkeet

Tilojen käyttövuoroja haetaan niille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Saatuasi käyttövuoron, olethan vähintään kolme viikkoa ennen vuorosi alkua yhteydessä toimipaikkaan ja sovit perehdytyksestä, avaimien luovutuksesta ja mahdollisista kuljetuspalveluista.

Nuorisopalveluiden muut tilat, järjestötiedote ja avustukset

Varaa tiloja toimintaan
Helsingin kaupungilla on nuorisotaloja ja muita toimitiloja ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja esimerkiksi päiväleiritoimintaan.

Kumppanuusyksikön järjestötiedote
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä sähköisessä järjestötiedotteessa kerrotaan yhdistyksille ja nuorten ryhmille avustuksista ja muista palveluista sekä nuorisopalvelujen ajankohtaista asioista.

Nuorisotoiminnan avustukset
Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä, yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuorisojaostoja sekä nuorten ryhmiä. Avustusmuodot ovat: vuosiavustukset eli toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä ympäri vuotta haettavat projektiavustukset. 


Avainsanat