Kamrathandledare

Kamrathandledning innebär att man självständigt skapar verksamhet får andra unga i samma ålder med stöd av ungdomsledare.

Kamrathandledare är ofta aktiva i ungdomslokaler, men verksamheten kan också ordnas i olika former i andra verksamhetsmiljöer, till exempel vid olika evenemang.

Inlärning genom praktiskt arbete

Man får öva på sina egna växelverkans- och grupparbetsfärdigheter med de övriga kamrathandledarna och med ungdomarna som deltar i verksamheten. Till kamrathandledarverksamheten hör också olika utbildningsdagar. Verksamheten och ens egen utveckling bedöms regelbundet med hjälp av en modell för självbedömning och genom personliga målsättnings- och utvecklingssamtal.

Maarit Hohteri

Hertsis team av kamrathandledare ordnar främst verksamhet på lördagskvällar och under loven i Hertsis ungdomslokal.

Kamrathandledarna möjliggör genom sin egen verksamhet att ungdomslokalen håller öppet. Hertsi ungdomslokalen är en säker plats för unga, där man kan samlas, se vänner och tillbringa sin fritid.

Till gruppen väljs unga som är intresserade av verksamheten utgående från ansökningar och intervjuer. Kamrathandledarna förbinder sig till att producera verksamhet tillsammans med ungdomsarbetsenhetens personal under en tidsperiod som man kommer överens om tillsammans.

Efter perioden får kamratledarna åka på en studieresa, för vilken man gör upp en resplan och inlärningsmål. Studieresan ska ha ett resmål inom Europa.

Nyckelord

Ärligt talat