Kafé Kilikuppila

Kafé Kilikuppila är öppet söndagar kl. 10.30–14.00. Vi meddelar om avvikande öppettider i våra kanaler på sociala medier.

Kafé Kilikuppila drivs av Fallkulla husdjursgård

Kaféet ingår i Fallkulla ungdomsverksamhet och unga deltar aktivt i att driva kaféet.

Kundtjänst och arbetslivsfärdigheter

Ungdomsarbetet spelar en stor roll i vår kaféverksamhet. Fallkullas aktiva ungdomar har bildat en grupp vars medlemmar lär sig bland annat arbetslivsfärdigheter och kundtjänst när de driver kaféet. Med pengar som gruppen har fått via kaféet har unga skaffat till exempel minigrisarna Luke och Late ponnyn Qina och olika redskap för djurskötseln till Fallkulla. Kaféet har också möjliggjort för gruppen en studieresa till Kungliga hovstallet i Sverige samt andra gemensamma utflykter i Finland.

Under sommarsäsongen har Kilikuppila rikligt med kunder. Redan under flera år har det varit möjligt att anställa 15–17-åriga sommarjobbare till kaféet. Tack vare dem är kaféet öppet dagligen under sommarmånaderna. Samtidigt har unga möjlighet att lära sig många arbetslivsfärdigheter och det hur man driver ett kafé. Dessutom kan unga vid sidan av arbetet avlägga kunskaper som kan godkännas i fortsatta studier och kommande arbetsplatser.

Kaféet är öppet endast söndagar under höst-, vinter- och vårsäsongerna. Under sommarsäsongen är kaféet öppet dagligen. Kafélokalen kan inte hyras.

Välkommen till Kilikuppila!

Nyckelord

Ärligt talat