HUM Mummola – Handledare

Blev du intresserad? Vi hjälper dig att komma i gång.

Mats Takila

Bandinspelningar, sång/rap-inspelningar, produktion
E-post: mats.takila@hel.fi
Tfn: 09 310 71607

Heikki “Heku” Anttonen

Bandinspelningar, sång/rap-inspelningar, produktion
E-post: heikki.anttonen@hel.fi
Tfn: 040 674 9259

Jens Grönholm

Sång/rap-inspelningar, produktion
E-post: jens.gronholm@hel.fi
Tfn: 09 310 20449

Mikko Röman (på arbetsledighet)

Bandinspelningar, sång/rap-inspelningar, produktion
E-post: mikko.roman@hel.fi
Tfn: 040 334 8092

Ärligt talat