HUM Gamlas – Handledare

Är du intresserad? Vi hjälper dig att komma igång.

Viktor Pohtokari

Ungdomsledare
E-post: viktor.pohtokari@hel.fi
Tfn: 09 310 21465

Ärligt talat