Mediernas arbets- och praktikplatser

Tiivistämö

Tiivistämö är en urban evenemangslokal i Södervik där man kan ordna olika evenemang från konserter till teaterföreställningar, danstävlingar och mässor. Tiivistämös arbetsuppgifter är starkt relaterade till evenemangsproduktion, strömningsproduktion och presentationsteknik.

Tiivistämö erbjuder arbetspraktik och praktikplatser för läroanstalter samt tidsbundna anställningsförhållanden med lönestöd för unga som behöver mer kunnande inom kulturproduktionens olika delområden. Vi erbjuder de unga utbildning, kurser och personlig handledning för deras yrkesmässiga tillväxt under sysselsättningsperioden.

Arbetspraktik- och lönesubventionsplatserna är avsedda för sökande under 30 år.

Mer information fås av:

Riina Leskinen
Rekrytering
riina.leskinen@hel.fi


Läs mer på Tiivistämös webbplats

Ärligt talat