Fotografering

The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.

Dorothea Lange

Vi hjälper i allt som har att göra med fotografering.

Från låneexpeditionen kan du låna en kamera för egna fotograferingar. Vår studio har blixtljus och ledljus. Som standard kommer en vit bakgrund samt en grå och blå bakgrund med stativ.

För redigering använder vi Adobe Photoshop och andra bildbehandlingsprogram. Vi hjälper er att använda utrustningen och i att använda redigeringsprogrammet. Vi deltar också i den årliga utställningen Nuori Taide Helsinki.

Vår verksamhet är avgiftsfri för 15–29-åringar med ungdomstjänsternas medlemskort.

Boka studion:

Mohamad Taha
Mohamad.taha@hel.fi​
040 336 1082​

Jari Mäenpää

jari.maenpaa@hel.fi​
040 336 2103

Ärligt talat