Hjälpledare

Hjälpledarna har som uppgift att planera och skapa verksamhet för unga tillsammans med ungdomsledarna. Nästa grupp börjar hösten 2021.

Om du är intresserad av att bli hjälpledare vid Hertsi ungdomslokal, kontakta Samir.

Samir Bazi
040 520 5332
samir.bazi@hel.fi

Nyckelord

Ärligt talat