Haagan Lämpiös kamrathandledare

Haagan Lämpiös kamrathandledare är 13–17-år gamla ungdomar som ordnar verksamhet för andra unga i Lämpiö, samt hjälper Ungdomsarbetsenheten i Haga i dess övriga verksamhet och evenemang.

Kamrathandledning innebär att man ordnar verksamhet tillsammans med andra unga i samma ålder med självständig aktivitet som mål, och med stöd av ungdomshandledarna.

Inlärning genom praktiskt arbete

Man får öva på sina egna färdigheter i växelverkan och grupparbete med bland annat de övriga kamrathandledarna och med ungdomarna som deltar i verksamheten. Till kamrathandledarverksamheten hör också olika utbildningsdagar. Verksamheten och ens egen utveckling bedöms regelbundet med hjälp av en modell för självbedömning och genom personliga målsättnings- och utvecklingssamtal.

Maarit Hohteri

Kamrathandledarna möjliggör genom sin egen verksamhet att ungdomslokalen har öppet och att Haagan Lämpiö är en säker plats för unga, där man kan samlas, se vänner och tillbringa sin fritid.

Vill du med?

Till gruppen väljs unga som är intresserade av verksamheten utgående från ansökningar och intervjuer. Kamrathandledarna förbinder sig till att producera verksamhet tillsammans med ungdomsarbetsenhetens personal under en tidsperiod som man kommer överens om tillsammans.

Efter perioden får kamratledarna åka på en studieresa, för vilken man gör upp en resplan och inlärningsmål. Studieresan ska ha ett resmål inom Europa.

Nyckelord

Ärligt talat