Fee Finland

Miljöfostranorganisationen FEE Suomi är en organisation som specialiserar sig på att främja, utveckla och stödja miljöfostran.

Mål:

  1. att miljöfostrans värde och medvetenhet ökar i Finland
  2. ett ständigt växande antal pedagoger och lärare har vilja och förutsättningar för att förmedla hållbar kunskap, färdigheter och attityder.

Webbplats

Nyckelord

Ärligt talat