Fee Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut järjestö.

Tavoitteet:

  1. ympäristökasvatuksen painoarvo ja tunnettuus kasvavat Suomessa
  2. yhä laajenevalla joukolla kasvattajia ja opettajia on halua ja edellytyksiä välittää kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita.

Lisätiedot:
Verkkosivut

Avainsanat