Bokning av lokaler

Man ansöker om en tur genom att lämna in en ifylld och undertecknad ansökan om användningstur till ungdomsarbetsenheten som förvaltar lokalerna.

Ansökan om användningsturer till Malmgård fritidshall och frågor om ansökningarna kan skickas per e-post till: anssi.jarvinen@hel.fi eller julia.jamia@hel.fi. Gamlas ungdomsarbetsenhets andra lokaler är Malmgård ungdomsgård och Gamlas ungdomsgård.

Kom ihåg att ange i ansökan vilken plan du ansöker om en tur till. Man kan ansöka om turer till planerna 1, 2 eller 3, eller om man behöver mer utrymme också till två planer, till exempel 1-2 eller 2-3. Observera att hallen har två omklädningsrum, vilket innebär att omklädningsrummen eventuellt kan användas av flera grupper samtidigt.

Betalningsgrunder för användning av lokaler och tjänster samt priser

Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri. Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden..

Avgiftsfritt utnyttjande

  1. Verksamhetsställets egen verksamhet
  2. Verksamhetsgrupper för helsingforsiska ungdomar och ungdomsorganisationer / föreningar
  3. Föreningar vars hemort är Helsingfors
  4. Helsingfors stads sektorer
  5. Helsingfors invånare och samfund

Att ordna lagstadgad eftermiddagsverksamhet och gruppverksamhet med barn och unga inom den grundläggande konstutbildningen samt gruppverksamhet som främjar integration i ungdomslokaler är avgiftsfritt.

Avgiftsbelagd användning enligt prislistan:

Religiösa samfund, företag, andra

Prislista

Avbokningsvillkor för lokalbokningen och jämkning av priset

Man kan avboka lokalen utan avgift två veckor innan bokningstidpunkten. För avbokning som sker senare än så tas en avbokningsavgift på 50 euro ut. Om en ordinarie användningstur inte avbokats två gånger i rad har ungdomstjänsterna rätt att inhibera turen för resten av säsongen.
Avdelningschefen kan av motiverade skäl besluta om jämkning av priset i tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll om sökanden ber om det skriftligen.

Malmgårds ungdomsgård är en öppen lokal för 9–18-åringar med spelfokus. Den nya tillgängliga ungdomsgården öppnades hösten 2020, och lokalerna planerades enligt de ungas önskemål och behov.

Nyckelord

Ärligt talat