Boka en lokal i Viks ungdomsgård

Viks ungdomsgård är en suverän plats för olika evenemang och träffar. Du kan boka lokaler i ungdomsgården för evenemang och olika tillfällen. Bland ungdomsgårdens lokaler kan man boka aulan/köket, salen samt lokaler för smågrupper. Gården är tillgänglig.

Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri. Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden. Användningsavgiften för lokalerna för nästa år bekräftas våren året innan.

Ordinarie användningsturer

ansöks för verksamhetsperioden höst-vår senast den sista vardagen i april, med en ansökningsblankett för användningsturer till ungdomslokaler I ansökningarna anges de verkliga start- och slutdatumen för höst- och vårsäsongen.

Varje höst senast 15.9 ansöks vårturer till ungdomslokaler (bl.a. organisationernas dagsläger).

För enskilda användningsturers del, vänligen kontakta ungdomsgården i god tid för att komma överens om lokalbokningen.

Om du är intresserad av att boka lokal, följ dessa anvisningar:

  1. Kontakta Viks ungdomsgård, helst per e-post och berätta för oss när du behöver lokalen/lokalerna.
  2. Skicka eller hämta den ifyllda ansökan om användningstur till ungdomsgården: Agronomgatan 3, 00790 Helsingfors. Ansökan kan också skickas per e-post till viikin.nuorisotalo@hel.fi

Avbokningsvillkor för lokalbokningen och jämkning av priset

Man kan avboka lokalen utan avgift två veckor innan bokningstidpunkten. För avbokning som sker senare än så tas en avbokningsavgift på 50 euro ut. Om en ordinarie användningstur inte avbokats två gånger i rad har ungdomstjänsterna rätt att inhibera turen för resten av säsongen. Besluten om de regelbundna bokningarna för verksamhetsperioden görs i mån av möjlighet innan slutet av maj.

Avdelningschefen kan av motiverade skäl besluta om jämkning av priset i tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll om sökanden ber om det skriftligen.

Mer information om ansökningar om användningsturer och annan användbar information om användningen av stadens lokaler.

Nyckelord

Ärligt talat