Boka en lokal i Rönnbacka ungdomsgård

Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri.

Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden. Användningsavgiften för lokalerna för nästa år bekräftas våren året innan.

Lokalerna kan bokas för både enskilda evenemang och för regelbundet bruk. Ansökningar om ordinarie användningsturer för nästa verksamhetsperiod ska skickas in senast den sista vardagen i april. I ansökningarna anges de verkliga start- och slutdatumen för höst- och vårsäsongen samt alla eventuella ändringar.

För enskilda användningsturers del, kontakta vänligen ungdomsgården i god tid för att komma överens om lokalbokningen.

Om du är intresserad av att boka lokal, följ dessa anvisningar:

  1. Kontrollera om det finns en ledig användningstur: ring gården på numret 040 334 8082, eller skicka e-post och berätta för oss när du behöver lokalen/lokalerna.
  2. Skicka in den ifyllda ansökan om användningstur till ungdomsgården på adressen: Rönnbacka ungdomsgård, Moränvägen 2, 00710 Helsingfors eller per e-post.

I samtliga frågor om bokning av lokaler kan du kontakta den ansvariga ledaren vid ungdomsarbetsenheten i Vik, Kati Kärki, i första hand per e-post eller per telefon 040 632 6867.

Avbokningsvillkor för lokalbokningen och jämkning av priset

Man kan avboka lokalen utan avgift två veckor innan bokningstidpunkten. För avbokning som sker senare än så tas en avbokningsavgift på 50 euro ut. Om en ordinarie användningstur inte avbokats två gånger i rad har ungdomstjänsterna rätt att inhibera turen för resten av säsongen.

Avdelningschefen kan av motiverade skäl besluta om jämkning av priset i tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll om sökanden ber om det skriftligen. Besluten om de regelbundna bokningarna för verksamhetsperioden görs i mån av möjlighet innan slutet av maj.

Mer information om ansökningar om användningsturer och annan användbar information om användningen av stadens lokaler.

Nyckelord

Ärligt talat