Bildkonst

Bildkonstgrupper

Välkomna att prova på att skapa bilder, att bli överraskade och uppfriskade genom färger, uttryck och glädjen att skapa konst. Grupperna formas enligt ålder, samlas varje vecka och varar hela läsåret. Målet med grupperna är att förstärka självkänslan, självförtroendet och känslan av samhörighet genom konst.

Grupperna kan om de vill delta i konstevenemang även i ett större område samt skapa en utställning av verken som skapats under säsongen och ställa ut den i galleriet för unga i Hertsi.

Bildkonstverkstäder

Verkstäderna är kortvariga och ordnas 1–6 gånger, och de genomförs på ungas begäran eller i samarbete med unga. Skulle du vilja komma med för att påverka, handleda en verkstad eller dela ditt deltagande med andra unga?

Bildkonstläger

Lägren är mer intensiva heldags- eller veckoslutsläger, under vilka man fokuserar på olika tekniker eller helheter i större djup. Lägren ordnas främst medan skolorna har lov.

Vill du bli hjälpledare?

Som sommarjobbare, vid läger och verkstäder kan du i egenskap av hjälpledare för konstverksamheten planera verksamhetens innehåll och dela dina egna kunskaper med de yngre. Du får fortgående handledning och om du vill också auktoritet och ansvar.

Innehållet i lägren och verkstäderna varierar från år till år, ansökan till platserna sker genom Helsinkirekry i februari-mars.

Mera information och förfrågningar:

Päivi Manninen 
040-183 0605 
paivi.h.manninen@hel.fi 

Ärligt talat