Bengtsårin yhteystiedot

Förbindelsebåtens brygga: Bengtsårs brygga, Sköldarnas 10900 Hangö.

Lägerchefen på ön

Aleksi Lappalainen 
tfn. (+358) 40 3583 214 
tfn. 09 310 25554 
aleksi.lappalainen@hel.fi 
bengtsarin.leirisaari@hel.fi 

Köket 10.5.–15.8.

Kökshusmor är anträffbar i huvudbyggnaden (09) 310 891 38

Personalen arbetstid är 8.30–17.00

Personalen är anträffbar på ön under hela sommarperioden (16.5–19.8), med undantag för midsommar, då lägerön håller stängt.

INFO (bl.a. bokning av sommartjänster)

Kvälls- och nattjour:

Kvälls- och nattjour varje dag kl. 17.00–08.20, tfn 050 5591 729

Transport och underhåll

Varje dag klockan 08.20–17.00, tfn 050 5591 729

Post till lägret

Om du vill skicka post till en lägerdeltagare på Bengtsår, glöm inte att ange namnet på lägret och/eller lägerområdet i adressen. Det kan samtidigt finnas upp till 300 lägerdeltagare på ön och då kan det vara svårt att hitta rätt person.

Posten delas ut från måndag till fredag på ön. Personalen på ön delar ut posten i lägrens postlådor vid huvudbyggnaden. Personalen för också post från lägret till fastlandet (måndagar till fredagar).

Lägeröns adress:

Bengtsår lägerö
Lägrets namn/lägerområde
Lägerdeltagarens namn
Bengtsår 920
10900 Hangö

Enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamhet

I andra ärenden än avseende lägerön kan du kontakta enhetens övriga medarbetare och be om mer information.

Verksamhetsledare
Susanne Österlund-Toivonen
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
(09) 310 89125

Ansvarig handledare:
Ilona Anttila
ilona.anttila@hel.fi
(09) 310 20736

Koordinator för miljöverksamheten
Annina Wallinsalo
annina.wallinsalo@hel.fi
(09) 310 78027

Nyckelord

Ärligt talat