Anvisning för användning av lokaler

Vi vill ge er så bra förhandsinformation om Rönnbacka ungdomsgårds tjänster och möjligheter som möjligt. Om det finns fler frågor efter anvisningarna kan du ta kontakt per e-post eller ringa oss om vad som helst för praktiska frågor i anknytning till er tur.

 1. Efter att ni fått bekräftelsen om bokning, kontakta ungdomsgårdens personal i god tid innan er tur börjar för att komma överens om när en orientering av utrymmenas användning kan ordnas, om när och hur nycklarna kan hämtas samt för att underteckna avtalet om privat användning av utrymmet.
 2. Märk väl att avtalet enbart kan undertecknas av en person i myndig ålder, som ansvarar för användningen av utrymmet. Om ni tvingas avboka er tur, kontakta gården så snabbt som möjligt.

Lokalerna kan enbart användas vid den överenskomna tidpunkten

Kostnader som orsakats av användning under andra tider (t.ex. vaktmästarkostnader) måste ersättas. Den beviljade turen innehåller start- och slutförberedelser.

Märk väl att flera olika grupper kan vara aktiva samtidigt på gården och att hyra ut hela gården för privat bruk endast är möjligt i undantagsfall. Samtidig användning av gårdens olika lokaler innebär att de allmänna utrymmena, såsom köket, är tillgängliga för alla om inte något annat avtalas.

När ni anländer till gården och under turen:

 • Start- och sluttiderna för de beviljade användningsturerna ska beaktas. Inledande arrangemang och slutstädning ingår i tiden som beviljats er.
 • För varje tur ska gruppen kvittera antalet personer som deltagit samt vilken tid lokalerna använts i ungdomsgårdens organisationsdagbok (finns på bordet invid ytterdörren). Kvitteringen ska alltid undertecknas.
 • Lokalernas användare ska efter användningen returnera all utrustning och alla möbler till deras ursprungliga platser. Användarna kan enbart om man kommit överens om det förvara sina egna saker på ungdomsgården. Förvaring av saker är på eget ansvar, ungdomstjänsterna ersätter inte stulen eller skadad egendom.
 • Brister i utrustningen eller i gårdens konstruktioner ska anmälas till personalen, till gårdens telefonnummer 09 310 89082. Om felet akut kräver underhåll kan man också kontakta fastighetsskötaren 0303 22333 (24 h). Mindre brister kan man också anmäla per e-post till pihlajamaen.nuorisotalo@hel.fi.
 • Se till att ni inte släpper in utomstående i huset. Gården har många olika användare, och våra lokaler används också av gårdens kamrathandledare, och ungdomarnas spelgrupp som upprätthåller datorsalen. Alla som rör sig i huset har sina egna nycklar.
 • Ungdomsgården är en rusmedelsfri plats. I huset eller i närheten av gården får man inte använda rusmedel. Även tobaksprodukter räknas som rusmedel.
 • Husets brandvarnarsystem finns på väggen i korridoren till köket. Bredvid systemet finns anvisningar för vad man ska göra om en varnare börjar alarmera. Varnare runtom huset reagerar på rök, värme, damm och vattenånga. Brandvarnaren skickar inte ett automatiskt larm till räddningsverket, utan vid brand ska man alltid själv ringa 112.
 • Se till att personen som ansvarar för lokalanvändningen är medveten om följande:
 • Var utrustningen för förstahandssläckning finns och hur den fungerar: på salens anslagstavla finns en grundplan över huset, som också har märkt ut platserna för utrustningen för förstahandssläckning.
 • Säkerhets- och räddningsplanen finns också på salens anslagstavla
 • Första hjälpen-skåpet finns i köket
 • Det är absolut förbjudet att göra upp öppen eld eller tända ljus (även värmeljus)!
 • Varje användare i lokalen ska vid slutet av turen kontrollera att byggnaden är tom, att dörrarna och fönstren är stängda, att utrustningen och möblerna lagts tillbaka på plats, att elektriska apparater är av, att dörrarna till kökets kylskåp/frys är ordentligt stängda, och att lamporna är av (det finns en ljusbrytare till på den vänstra väggen genast innanför konsolspelrummets dörr).
 • Kontrollera att salens ytterdörr stängs ordentligt bakom dig.
 • Gårdens personal handleder dig gärna i frågor som har att göra med användning av gården.

Efter er tur

Vad beträffar enskilda användningsturer, ska ni returnera nycklarna till gården så snart som möjligt. Om er tur är avgiftsbelagd skickar vi en faktura för användningen av lokalen inom ungefär en månad efter er tur.

Nyckelord

Ärligt talat