Nuorten.helsinki är allt det här

Hälsa och välfärd, studier och arbete, saker att göra och platser, att delta och påverka.

Vill du påverka frågorna och trivseln på din egen hemort till exempel genom att skaffa dit en skateboardramp? Vill du prata med en vuxen om frågor som bekymrar dig? Skolan går inte bra, behöver du hjälp? Om du saknar en hobby eller fast bara en kompis, kanske du kan hitta en på ungdomsgården närmast dig.

Hjälp och svar, uppdrag och platser. Drömmar och hobbyer. Vänner och vuxna som verkligen är intresserade av dina frågor. Nuorten.helsinki består av allt detta.

Webbplatsen nuorten.hel.fi utvecklas ännu under 2022.

Ärligt talat