Päihteet ja riippuvuudet

Riippuvuuden taustalla voi olla tapoja, tottumuksia ja perinnöllisiä tekijöitä.

Riippuvuus syntyy, kun jonkin aineen käyttäminen tai tietynlainen toiminta saavat aikaan fyysisesti tai psyykkisesti tyydyttävän olotilan. Esimerkiksi alkoholi tai pelaaminen saavat siis aikaan hyvää oloa ja riippuvuus syntyy tähän hyvään oloon. Mitä nopeammin tyydyttävä olotila tulee, sitä helpommin riippuvuus syntyy. 

Riippuvuus voi kehittyä reaktiona elämän kriisitilanteisiin. Taustalla voi olla myös lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja tapoja sekä perinnöllisiä tekijöitä, jotka kasvattavat riippuvuuden riskejä. Usein riippuvuus kehittyy monen asian yhteisvaikutuksesta. Nuoret tulevat helpommin riippuvaisiksi päihteistä kuin aikuiset. 

Lisätietoa erilaisista riippuvuutta aiheuttavista aineista sekä toiminnoista löydät Nuortenlinkistä.

Päihteiden käyttö aiheuttaa aina fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia 

Riippuvuudet heikentävät terveyttä ja hyvinvointia. Riippuvuutta tuottavasta aineesta tai toiminnasta saa mielihyvää, mutta usein myös syyllisyyttä. Riippuvuuden myötä kontrolli omasta elämästä heikkenee ja käytöksestä kärsivät sekä ihminen itse että hänelle läheiset ihmiset. 

Päihteidenkäytöstä voi tulla ongelmia jo paljon ennen vakavaa riippuvuutta. Päihteidenkäyttöön liittyy harkintakyvyn alentumista, aggressiivisuutta ja ärtyneisyyttä. Päihdyttävät aineet vaikuttavat myös hermostoon ja elimistöön, ja esimerkiksi myrkytykset ja mielenterveyden häiriöt ovat mahdollisia. 

Jos päihteiden käytön lopettaa yllättäen, voi se aiheuttaa vieroitusoireita. Yleisimpiä vieroitusoireita ovat ahdistuneisuus, univaikeudet, levottomuus, vapina, sekavuus, ruumiin lämpötilan nousu, hikoilu, pahoinvointi sekä erilaiset tasapaino- ja tuntohäiriöt. Myös verenpaine voi nousta ja pulssi kiihtyä. Voimakkaimmillaan vieroitusoireet voivat olla jopa tajuttomuutta, kouristelukohtauksia, näkö- ja kuuloharhoja sekä psykoottisia oireita. 

Jos koet päihteet tai esimerkiksi pelaamisen ongelmaksi, voit hakea asiaan apua. Nuorten päihdepalvelu Pysäkki palvelee ilman ajanvarausta 13-23-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria, joilla on vakavia päihde- ja riippuvuusongelmia.