Om du blir sjuk

Kontakta studenthälsovården eller din egen hälsostation om du blir sjuk. Tandvårdsklinikerna betjänar dig vid ärenden gällande tänder och munhälsa.

Studenthälsovården tar hand om gymnasisternas och yrkesstuderandes hälsa och vård av sjukdom. Hälsovårdarens kontaktuppgifter finns på den egna läroanstaltens webbplats.

Högskolestuderandes hälsoproblem och tandvård sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse, det vill säga SHVS.

Alla Helsingforsbor får bland annat vårdar- och läkartjänster på sin egen hälsostation. Hälsostationen är din primära vårdplats, varifrån du vid behov kan skickas vidare för ytterligare undersökningar och vård.

Hälsostationerna är stängda under kvällar och veckoslut. Då kan du besöka jouren vid Haartmanska sjukhuset eller Malms sjukhus. Ring Jourhjälpen, tfn 116 117, innan du åker till jouren.

Helsingfors tandvårdskliniker betjänar vid ärenden gällande munhälsan.

Ärligt talat