Maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menetys

Maksuhäiriömerkintä ei ole maailmanloppu. Sellaisen saa, jos ei ole varaa maksaa velkojaan.

Maksuhäiriömerkintä ja puhekielessä ehkä tunnetumpi luottotietojen menettäminen voivat aiheuttaa erilaisia haasteita omaan elämään. Maksuhäiriömerkinnät ovat yleisempiä kuin ajatellaan, eivätkä ne välttämättä kerro mitään kyvystä käyttää rahaa. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, voi se vaikuttaa luottokortin saamiseen, osamaksusopimusten myöntämiseen ja lainan saamiseen pankista. Myös esimerkiksi sähkösopimusten ja puhelinliittymien saaminen voi vaikeutua. Pahimmassa tapauksessa myös vuokra-asunnon saaminen vaikeutuu. 

Mikäli jätät maksamatta sinulle kuuluvat laskut voi lopputulos olla maksuhäiriömerkintä. Yllättäen maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan tule. Jos laskun unohtaa maksaa ensimmäisenä eräpäivänä tämä ei vielä tarkoita luottotietojen menettämistä. Riippuen laskusta ja laskuttajasta maksuhäiriömerkintäprosessi vie aikaa. Kannattaa kuitenkin aloittaa omien erääntyvien laskujen selvittely mahdollisimman pian.

Alkuperäinen laskun lähettäjä lähettää maksumuistuksia. Jos näitä ei makseta, laittaa alkuperäinen laskun lähettäjä maksamattoman laskun perintätoimiston perittäväksi. Vielä tässäkin vaiheessa sinulla on mahdollisuus maksa lasku ilman, että saat maksuhäiriömerkintää. 

Tavallisimmin maksuhäiriömerkintä tulee, kun velkoja hakee maksutuomion velkaan ja sitä peritään ulosotossa. Merkinnän ilmoittaa luottotietorekisteriin käräjäoikeus tai ulosottoviranomainen. Maksuhäiriömerkintä on siis velasta johtuva merkintä, joka merkitään luottotietorekisteriin.

Maksuhäiriömerkinnän perusteet

  • velka on tuomioistuimen antama
  • ulosottoviranomainen toteaa velallisen varattomaksi
  • ulosotto on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 1,5 vuoden ajan
  • kulutusluotto tai pikavippi on viivästynyt yli 60 päivää ja luotonmyöntäjä on ilmoittanut velasta luottotietorekisteripitäjälle

Maksuhäiriömerkintä pysyy rekisterissä tilanteista riippuen kahdesta neljään vuotta.

Alaikäiselle 15-18 vuotiaalle voidaan merkitä luottotietoihin ainoastaan ulosoton toteama varattomuusmerkintä. Varattomuusmerkintä todetaan, jos velallisella ei ole ulosottoperinnässä ulosmittauskelpoista tuloa tai omaisuutta.

Nuori mies katsoo kannettavaa tietokonetta
Jussi Hellsten

Perintä ja ulosotto

Velkoja voi periä velkojaan viimeisenä vaihtoehtona ulosoton kautta, ellet maksa velkaasi vapaaehtoisesti maksuhuomautusten tai -vaatimusten perusteella. Ulosotto on velan pakkoperintää, mutta se perustuu lakiin. Ulosotossa on kuitenkin vielä mahdollisuus maksaa velkoja vapaaehtoisesti.

Ulosoton avulla voidaan joissakin tilanteissa hoitaa velkoja pois. Jos sinulla ei ole maksukykyä, ulosottoviranomainen välittää siitä luotettavan tiedon velkojille ja turhat perintäyritykset jäävät pois. Ulosotto on yhdenlainen keino ratkaista velkaongelmat joko pysyvästi tai väliaikaisesti.

Velat eivät ole ulosotossa loputtomiin. Ne on mahdollista saada pois ulosotosta joko jollakin velkajärjestelyllä tai sitten niiden perintä päättyy ennen pitkää vanhentumiseen.

Ulosotto ei tee ilmoitusta velasta luottotietorekisteriin eli maksuhäiriömerkintää ei tule, jos maksat velan. Mikäli velka on suoraan ulosottokelpoinen, kuten esimerkiksi terveysmaksut, siitä ei tule lainkaan maksuhäiriömerkintää. Mutta jos velkaan on haettu jo oikeudesta maksutuomio, on luottotietoihin tullut siitä merkintä jo aiemmin. Tämä merkintä säilyy, vaikka maksaisit velan kokonaan pois ulosoton kautta.

Voit selvittää ulosottoasiasi tilaamalla velallisen ulosottoasiat -tulosteen. Tuloste sisältää tiedot velallisen ulosottoasioinnista, maksuista ja velalliseen kohdistuneista toimenpiteistä neljän vuoden ajalta.