Kom med och påverka ungdomsgårdens framtida verksamhet!

Gamlas och Malmgårds ungdomshus och Malmgårds fritidshall är de första att ta i bruk ett digitalt system som kommer att underlätta påverkan, kontakter och deltagande i husens verksamhet. Med hjälp av besökaruppföljningen kan Helsingfors stad säkerställa att verksamheten vid ungdomstjänsterna verkligen stöder just dina behov och ditt välbefinnande.

Hur detta kommer att synas på ungdomsgården

I fortsättningen kan du bli medlem i gemenskapen på helsinki.wonderhub.app. När du blir medlem får du svara på frågor om ditt eget välbefinnande och på så sätt hjälpa ungdomstjänsterna att planera verksamhet som förbättrar välbefinnandet. Om du har fyllt 13 år kan du själv registrera sig i besökarsystemet. Om du inte har fyllt 13 år ska din vårdnadshavare göra registreringen för dig.

Att bli medlem är frivilligt, likaså att besvara den korta enkäten som öppnas när du blir medlem. Vår personal kan inte se dina svar på enskilda frågor, utan svaren som helhet hjälper oss att förstå till exempel vem som besöker huset och hur de som besöker huset mår i allmänhet.

Helsingfors stads ungdomstjänster vill få bättre förståelse av hur av kultur- och fritidsverksamheten når de unga och känna besökarna bättre. Stiftelsen Me-säätiö har utvecklat ett besökarsystem, med vilket staden också kan verifiera huruvida verksamheten som ordnas har verklig betydelse för de ungas välbefinnande.

Ungdomsgårdar som förknippas med artikeln

Ärligt talat