Känner du till dina rättigheter?

Mänskliga rättigheter tillhör alla, inklusive alla barn. Som barn räknas varje människa under 18 år.

Vad innebär FN:s konvention om barnets rättigheter? År 1989 antog Förenta nationerna (FN) en konvention om barnets rättigheter. I Finland trädde konventionen i kraft år 1991. I konventionen om barnets rättigheter finns totalt 54 artiklar. De handlar om saker som statens och kommunernas beslutsfattare samt alla vuxna ska sköta.

Dessa rättigheter omfattar bland annat jämställdhet, barnets rätt till ett gott liv, beaktande av barnets bästa och hänsyn till dess åsikter.

Läs mer om barnets rättigheter i barnombudsmannens broschyr Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Ärligt talat