Helsingin nuorisoneuvosto

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain edellyttämä nuorten vaikuttamiselin (ruots. Helsingfors ungdomsråd; engl. Helsinki Youth Council), joka vaikuttaa nuorille tärkeisiin asioihin Helsingissä.

Se on joka toinen vuosi vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan helsinkiläisnuoren vaikuttajaryhmä, joka huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Nuorisoneuvosto on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmää.

Helsingin nuorisoneuvosto valitaan vaaleilla

Nuorisoneuvosto valitaan vaaleilla. Vuoden 2021 vaaleissa ehdolla oli kaiken kaikkiaan 74 nuorta eri puolilta Helsinkiä ja nuorisoneuvostoon valittiin 30 edustajaa kaksivuotiselle kaudelle 2022- 2023.

Vaaleissa oli kaiken kaikkiaan 28 538 äänioikeutettua nuorta ja ääniä annettiin yhteensä 10 799. Äänestysprosentti kipusi 38,1 prosenttiin, kun se edellisissä vaaleissa vuonna 2019 oli 35,4%. Eniten ääniä annettiin itä-Helsingssä, Kontulan ja Vuosaaren alueella.

Seuraavat vaalit järjestetään syksyllä 2023.

Helsingin nuorisoneuvostolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin lautakunnissa, harrastamisen Suomen mallin ohjausryhmässä, lasten- ja nuortenpalveluiden mielenterveyden ohjausryhmässä sekä osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa.

Helsingin nuorisoneuvosto laatii nuoria koskevista asioista kannanottoja ja lausuntoja, jolla tuodaan esille nuorten ääni kaupungin päätöksenteossa.

Helsingin nuorisoneuvosto tapaa vuosittain vähintään kaksi kertaa Helsingin pormestaria sekä apulaispormestareita. Lisäksi nuorisoneuvosto tapaa kaupungin toimialajohtoa, asiantuntijoita, virkamiehiä sekä kaupungin eri toimialoilla toimivia työntekijöitä sekä erilaisia kansalaisjärjestöjä.

Nuorisoneuvosto kokoustaa säännöllisesti kerran kuukaudessa

Yhteydenotot nuorisoneuvostoon puheenjohtajan kautta tai osoitteeseen nuorisoneuvosto@hel.fi.

Löydät nuorisoneuvoston myös Facebookista ja Instagramista.

Helsingin nuorisoneuvosto esittäytyy

Nuorisoneuvoston hallituksen kokoonpano 2023:

Aisha Mahmood, nuorisoneuvoston puheenjohtaja
nuorisoneuvosto@hel.fi

  • Nella Salminen, nuorisoneuvoston I varapuheenjohtaja
  • Rosa Kumar Saarinen, nuorisoneuvoston II varapuheenjohtaja
  • Saara Helo, hallituksen sihteeri
  • Benjamin Skwarek, hallituksen jäsen
  • El Salo, hallituksen jäsen
  • Janne Oinonen, hallituksen jäsen
  • Väinö Rönkkö, hallituksen jäsen

Nuorisoneuvosto edustaa:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Seiha Heng, lautakuntaedustaja
Shyreen Joarder, lautakuntaedustaja
Nella Salminen, lautakuntaedustaja

Kaupunkiympäristölautakunta

Miro Maaranen, lautakuntaedustaja
Waleed Ahmed, lautakuntaedustaja
Aisha Mahmood, lautakuntaedustaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Rasmus Suonio, lautakuntaedustaja
Fiona Lilleberg, lautakuntaedustaja
Janne Oinonen, lautakuntaedustaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Rosa Kumar Saarinen, lautakuntaedustaja
Ehan Wadud, lautakuntaedustaja
Jem Alaye, lautakuntaedustaja

Nuorisoneuvoston ohjaajina toimivat:
Henna Vasara, henna.vasara@hel.fi,  040 481 1084 ja Tuomas Mikkola, tuomas.mikkola@hel.fi, 040 125 7859