Vi är alla jämlika på ungdomsgården och utanför den

Inom ungdomstjänsterna arbetar vi målmedvetet för en framtid med mindre rasism. Kampanjen Jag är Antirasist har i syfte bland annat att öka medvetenheten om rasism och antirasism samt att uppmuntra utomstående betraktare att ingripa i situationer.

Kom med för att lyfta fram gärningar som bidrar till att bygga ett rasismfritt Finland. Du kan delta i kampanjen genom att dela antirasistiska gärningar och idéer i sociala medier med hashtaggarna #OlenAntirasisti #JägÄrAntirasist #IAmAntiracist. Tagga kampanjens initiativtagare @yhdenvertaisuusvaltuutettu på inlägget, varvid din publikation också kan delas på diskrimineringsombudsmannens konto

Hur kan man ingripa i rasism?

Inom ungdomstjänsterna följer vi principerna för en trygg lokal. Vi godkänner inga slags trakasserier, diskriminering, mobbning eller våld. På ungdomsgården ska alla kunna känna sig trygg och vara sig själv. Vi är alla jämlika.

”Med jämlikhet avses att alla människor har samma värde oberoende av härkomst, kön, sexuell identitet, könsuttryck, ålder, etnisk eller nationell bakgrund, nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionshinder, hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan personlig grund.” (Källa: https://yhdenvertaisuus.fi/sv/ordlista)

Man kan möta rasism i olika situationer i vardagen och det är viktigt att ingripa i den för att främja jämlikheten. Var och en av oss kan minska rasism genom sina egna handlingar.

Hur kan man då ingripa i rasism? Läs diskrimineringsombudsmannens fem tips.

Se också videon med en intervju med Elias från östra Helsingfors. På videon berättar Elias om rasism som han upplevt samt om sin inställning till den.

Tillsammans bygger vi en rasismfri framtid!

Photo: Elisa Seppänen

Nyckelord

Ärligt talat