Olemme yhdenvertaisia nutalla ja sen ulkopuolella

Nuorisopalveluissa teemme tavoitteellisesti töitä antirasistisemman tulevaisuuden eteen. Olen antirasisti –kampanjan tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta rasismista ja antirasismista sekä kannustaa sivustakatsojia puuttumaan tilanteisiin.

Tule mukaan nostamaan esille tekoja, joiden avulla rakennetaan rasismista vapaata Suomea. Voit osallistua kampanjaan jakamalla antirasistisia tekoja ja ideoita sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla: #OlenAntirasisti #JägÄrAntirasist #IAmAntiracist. Tägää mukaan kampanjan käynnistäjä @yhdenvertaisuusvaltuutettu, jolloin julkaisusi voidaan jakaa myös yhdenvertaisuusvaltuutetun tilillä.

Miten puuttua rasismiin?

Noudatamme nuorisopalveluissa turvallisemman tilan periaatteita. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, syrjintää, kiusaamista tai väkivaltaa. Nutalla kaikkien pitää voida tuntea olonsa turvalliseksi ja jokainen saa olla oma itsensä. Olemme kaikki yhdenvertaisia.

”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän alkuperästään, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. ” (lähde: https://yhdenvertaisuus.fi/sanasto)

Rasismia voi kohdata erilaisissa arjen tilanteissa ja siihen puuttuminen on tärkeää yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vähentää rasismia.

Kuinka sitten puuttua rasismiin? Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun viisi vinkkiä.

Katso myös videolta itä-helsinkiläisen Eliaksen haastattelu, jossa hän kertoo kokemastaan rasismista ja suhtautumisestaan siihen.

Tehdään yhdessä rasismista vapaa tulevaisuus!

Kuva: Elisa Seppänen

Avainsanat