Trädgårdsföreningen är också till stor nytta för unga

Finlands största trädgårdsförening, Hyötykasviyhdistys rf. grundades 1978. Grundidén var att hjälpa urbaniserade människor att återknyta kontakten med naturen.

Annala trädgård är öppen för alla, ett idylliskt parkområde i Helsingfors födelseort, Gamla stan. I Annala, i föreningens Hyötykasvi gula trähus, anordnas kurser och evenemang öppna för alla. Tematrädgårdar introducerar nyttoväxter och ekologisk täckodling. Området med tematrädgårdar består av köksträdgård, örtagård, färgväxter, medicinalväxter från Topelius tid, en fjärilsträdgård och växter som används för att binda. Anläggningen inkluderar också ett historiskt vinterväxthus, eller orangeri.

Bruksverksföreningen är också till stor nytta för unga. Bruksverksföreningen har redan anställt unga under många somrar med Sommarsedeln. Bruksverksföreningen har även erbjudit sommarjobb till Plans unga och många andra som inte lätt skulle få sommarjobb på den fria marknaden. Som en djungeltrumma sprider sig ryktet om ett bra sommarjobb från ung till ung. De unga kan därför själva hitta till Bruksföreningen och veta hur de ska söka sommarjobb och göra en jobbansökan. Många kommer tillbaka nästa sommar, liksom i sommar.

De anställda i Hyötykasvi rf. anser, att de unga är en del av arbetsgemenskapen. Till en början introduceras de unga i Hyötykasvi rf. verksamhet och Annala trädgården, samt sina egna arbetsuppgifter och de får en egen arbetsledare. Även om de har en egen arbetsledare, som stöttar och vägleder dem i arbetet, gör de unga samma saker som alla andra: från trädgårdsarbete till köksarbete. Är arbetsledare borta är det andra som tar hand om de unga. Annala har också ofta studeranden till trädgårdsmästare på praktik, som också lär sig genom att lära sommarjobbare om skötseln av trädgården. Hyötykasvi rf.s ekologiska principer lärs ut tillsammans med arbetet, så att det blir en livsstil. I trädgårdsarbetet, när du förbereder jorden, ogräs, planterar, odlar och vårdar, lär du dig också om naturens kretsloppomlopp.

Hyötykasvi rf. har också hjälpt många unga.

Unga människor är olika, vissa är hårt arbetande och andra behöver mer uppmuntran och vägledning. Även om det har varit problem, alla har kunnat inte kunnat hålla arbetstiderna, andra har tyckt att vissa jobb tillhör “kvinnor”. Men genom att göra, lär man sig att arbetet inte är beroende av kön och att arrangemang hålls, inklusive arbetstid. Det har också funnits hårt arbetande ungdomar, som måste uppmanas att hålla pauser. Ibland, när den ekonomiska situationen har tillåtit det, har några hårt arbetande ungdomar erbjudits 4 veckors sommararbete. Det finns också underbara minnen, som de unga med afghansk bakgrund, som lagade lunch tillsammans varje dag, lade en filt i gräset och åt tillsammans. Det var en ärefråga för dem att göra allt så bra de kunde. Så gemenskaper har skapats och unga har lärt sig mycket.

I allmänhet har de i Annala fler sommaranställda. Men för under intervjun var det bara två Sommarsedel sommarjobbare som arbetade i trädgården. Pojkar hackar marken, träd ger skugga och myggor är det enda föremålet för deras irritation. En av dem har redan andra sommaren jobbat i Annalas trädgård eftersom kusinen även i år fick en Sommarkupong så de bestämde sig tillsammans för att söka sommarjobb på bruksverksföreningen. Andra arbetsveckan är nu över för kusinerna och utomhusarbetet har varit trevligt. Kusinerna söker också gärna sommarjobb på bruksföreningen nästa sommar.

Hyötykasvi rf.har varit nöjda med Sommarsedeln, även om det undrar hur huvudstadsregionernas Sommarsedeln kan skilja sig så mycket från varandra. Sommarsedelns elektroniska system hyllas i stället, den har inte visat sig vara obekvämt. De unga kommer förmodligen att ha nytta av Hyötykasvi rf. sommarjobb även under de kommande somrarna och förhoppningsvis även tvärtom.

Nyckelord

Ärligt talat