Skolstuderande kommer att firas nästa helg

Helsingfors ungdomstjänst och polisen har förberett sig för ungdomsfirande i huvudstadsregionen nästa helg. Skolorna slutar lördagen den 3 juni.

Traditionellt vill ungdomar fira skolavslutningen genom att samlas med vänner.  

Ungdomstjänsterna vandrar tillsammans med organisationer runtom i Helsingfors, och syftet är att träffa och hjälpa ungdomar under 18 år genom till exempel samtal. Samarbetet fokuseras framför allt till platser där ungdomarna gärna samlas, såsom parker, stränder samt daghems- och skolgårdar. 

Helsingforspolisen övervakningen av ungdomarnas sammankomster under skolavslutningsveckoslutet. På avslutningskvällen samarbetar polisen med Helsingfors stads ungdomstjänster och andra frivilliga ungdomsarbetare.  

Syftet med den synliga polisövervakningen är att förhindra ordningsstörningar, olyckor och att ungdomar blir utsätta för brott.  ”Verksamheten går ut på att vi sprider oss till hela Helsingfors och ingriper i minderårigas rusmedelsbruk eller i andra situationer som äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten. I situationer som denna försöker vi kontakta vårdnadshavarna, och vi vill påminna om att samtalet också kan komma från ett okänt nummer.” säger Leea Virkkunen från polisen i Helsingfors. 

”Rusmedlens roll i ungdomarnas festande har minskat och i allmänhet har sammankomsterna blivit lugnare. Som ett resultat har även antalet störningar och övertramp minskat under åren. Tillsammans hoppas vi att vårdnadshavarna kommer överens om spelreglerna med sina ungdomar före kvällen och att vårdnadshavarna håller kontakt med sina barn under kvällen,” säger Kaisa Kivelä, enhetschef för Helsingfors stads ungdomstjänster. 

”Vi hoppas att ungdomarna tar hand om sig själv och sina vänner och söker hjälp om någonting tråkigt skulle hända under kvällen. Hjälp fås på plats från polisen och ungdomsarbetarna eller genom att ringa nödnumret 112!” 

Ärligt talat