Man kan syssla med hobbyverksamhet på ungdomsgårdarna igen.

Personer i alla åldrar kan syssla med hobbyverksamhet på ungdomsgårdarna igen. Från och med februari ordar man igen läger, LAN-fester och mindre evenemang.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslöt att lindra coronabegränsningar 31.1. Man kan syssla med hobbyverksamhet på ungdomsgårdarna igen, t.ex. med dans, spel eller konst. Man kan också syssla med hobbyverksamhet på biblioteken, kulturhusen, lokalerna för inomhusidrott och simhallarna.

Du behöver inte coronapass för att hänga eller syssla med någon hobby på ungdomsgården och inte heller på biblioteken, museerna, lokalerna för inomhusidrott eller på kulturhusen.

Tjänsterna som har öppet för alla igen

  • Simhallarna och lokalerna för inomhusidrott har öppet från och med 1.2
  • Biblioteken har öppet som vanligt och det går att boka lokaler från och med 1.2.
  • Muséerna har öppet som vanligt.
  • Även gallerierna vid kulturcentren har öppet och föreställningarna fortsätter i februari–mars.

Använd ansiktsmask på ungdomsgården

I alla inomhuslokaler rekommenderas det att personer över 12 år ska använda ansiktsmask, såvida inte hälsoskäl förhindrar detta. Man behöver inte använda ansiktsmask under motionsprestationer. Maskrekommendationen är i kraft fram till 13.2.2022.

Besök oss bara om du är symtomfri. Kom också ihåg att iaktta god hand- och hosthygien samt hålla tillräckligt säkerhetsavstånd.

Vi tar hand om varandra!

Photo: Katja Tähjä

Nyckelord

Ärligt talat