En sommar full av avgiftsfritt program  

Njut av sommaren på många olika sätt! På olika håll i staden finns mångsidiga sommaraktiviteter under hela sommaren, ända fram till skolstarten. Det bjuds bland annat på läger, olika kurser och verkstäder. Gemensamma aktiviteter finns bland såväl konst som motion!  

Största delen av sommaraktiviteterna som Helsingfors stad erbjuder är avgiftsfria, och även avgiftsbelagda aktiviteter är mycket förmånliga för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. 

Ungdomsgårdarna ordnar även mycket fri sysselsättning och umgänge med låg tröskel, såsom nutafotis, skeitcontaineraktiviteter och många andra typer av rolig sommarverksamhet.  

Ungdomarnas härliga sommarkaféer är öppna även i sommar. Kaféerna planeras av ungdomarna och erbjuder många även möjligheter till sommarjobb. 

Se hela sommarens program finns under följande länkar:  
 
Sommaraktiviteter för unga i juni: https://nuorten.hel.fi/sv/sommarlov/juni/ 

Sommaraktiviteter för unga i juli: https://nuorten.hel.fi/sv/sommarlov/juli/ 

Nyckelord

Ärligt talat