Avgiftsfria hobbyer fortsätter i Helsingfors grundskolor

Avgiftsfria hobbyer efter skoldagen inleds måndagen den 4 september vid alla grundskolor i Helsingfors. Eleverna i årskurs 3–9 kan välja bland drygt 30 olika hobbyer. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är en permanent verksamhetsform och en central del av stadens tjänster för barn och unga.

De avgiftsfria hobbyerna enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för eleverna i årskurs 3–9 börjar den 4 september 2023 och fortsätter under hela läsåret vid alla grundskolor i Helsingfors. Hobbygrupperna träffas efter skoldagen före klockan 17 i skolornas lokaler eller i närheten av skolorna.

Information om hobbygrupperna och anmälningsanvisningarna finns på skolornas förnyade webbplatser

Barns och ungas populäraste hobbyönskemål syns i hobbyutbudet för läsåret 2023–2024. Det finns mer än 30 olika hobbyer att välja mellan. Skoleleverna kan tillbringa sina eftermiddagar med bland annat parkour, basket, futsal, dans, gym, klättring, cheerleading, simning, cirkus, film, teater, bildkonst, språk, historia, entreprenörskap, programmering, speldesign, e-sport, matlagning och djurhobbyer. Förutom den egna skolans hobbyutbud har eleverna också möjlighet att delta i hobbyer vid andra skolor.

”Vi har utvidgat vår verksamhet från skolornas lokaler till simhallar, bibliotek, ungdomsgårdar, klättercenter och till och med bondgårdar, och vid behov erbjuder vi busstransport”, säger projektledare Irma Sippola från Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har blivit en permanent verksamhetsform i Helsingfors. Hobbyverksamheten med låg tröskel är en central del av stadens tjänster för barn och unga. Tack vare Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är det enkelt och möjligt för alla att börja en ny hobby.

”Vi fortsätter ett nära samarbete med ungdomsledarna och elevvården vid skolorna, så att vi kan locka fler barn och unga till hobbyerna”, säger områdeschef Tiina Hörkkö vid Helsingfors stads ungdomstjänster.

Hobbyerna har blivit en naturlig förlängning av skoldagen och har också haft en positiv inverkan på skolgången.

”Trevliga gemensamma fritidsaktiviteter och möjligheten att prova på nya saker stöder elevernas trivsel i skolan och lärande”, gläder sig Kimmo Mustonen, områdeschef för den grundläggande utbildningen i Helsingfors stad.

Den nationella Hobbyveckan firas 28.8–3.9.2023. I år uppmuntras ungdomarna att presentera sina hobbyer under Hobbyveckan. Barn och unga från Helsingfors har möjlighet att komma och prova på olika hobbyer på sin egen skola eller i näromgivningen genom att delta i hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen, som börjar omedelbart efter Hobbyveckan.

Läs mer om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet här

Kontaktpersoner

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Irma Sippola, Projektchef, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors, Helsingfors stad, kultur och fritid, Tfn 041 512 17 95, irma.sippola@hel.fi

Tiina Hörkkö, Områdeschef, ungdomstjänsterna, Helsingfors stad, kultur och fritid, Tfn 050 302 64 04, tiina.horkko@hel.fi

Kimmo Mustonen, Områdeschef, grundläggande utbildning, Helsingfors stad, fostran och utbildning, Tfn 040 660 30 44, kimmo.mustonen@hel.fi

Ärligt talat