Mihin peruskoulun jälkeen?

Mitä opiskeluvaihtoehtoja on peruskoulun jälkeen? Täältä löydät lisätietoja toisen asteen koulutuksesta ja oppilaitoksista.

Peruskoulun oppilaita koulun tiloissa.
Jefunne Gimpel

Peruskoulun päättävällä hakeutumisvelvollisuus toiselle asteelle

Oppivelvollisuus laajeni vuonna 2021 niin, että jokaisen peruskoulun päättävän yhdeksäsluokkalaisen tulee hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa.

Oppivelvollisuusikä korotettiin 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   

Lukioon tai ammatilliseen koulutukseen

Perusopetuksen päättymisen jälkeen sinulla on hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos jäät ilman opiskelupaikkaa tai keskeytät aloittamasi opinnot.  

Oppivelvollisuus päättyy, kun täytät 18 vuotta tai kun olet tätä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa koulutuksessa.  

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta: