På Östersjödagen erbjuder Palvelukeskus Helsinki sina klienter på 4 500 kilogram strömming och braxen

På Östersjödagen den 25 augusti erbjuder Palvelukeskus Helsinki sina klienter på strömming och braxen i form av Östersjöns fiskburgare och fiskbiff. Totalt kan 75 000 helsingforsare njuta av Östersjöns gåvor under dagen, och upp till 4 500 kilogram Östersjöfisk konsumeras under dagen.

På Östersjödagen den 25 augusti erbjuder Palvelukeskus Helsinki sina klienter på strömming och braxen i form av Östersjöns fiskburgare och fiskbiff. Totalt kan 75 000 helsingforsare njuta av Östersjöns gåvor under dagen, och upp till 4 500 kilogram Östersjöfisk konsumeras under dagen.

Skolorna, läroanstalterna och personalrestaurangerna inom hälsovården serverar Östersjöns fiskburgare med tillbehör, medan daghemsmåltiderna samt måltiderna för boende och patienter innefattar fiskbiff, varav hälften är braxen och hälften strömming. Även hemvårdsklienterna har kunnat välja fiskbiff som måltidsalternativ under Östersjöveckan. Alla klientgrupper njuter av fisk från Östersjön, även om preferenserna för olika åldersgrupper varierar något.

– Alla klientgrupper från småbarn till seniorer älskar fiskfärsrätter. Sådana är till exempel fiskbiff, som serveras på Östersjödagen, strömmingsfärsbiffar med råg, abborre- och regnbågslaxbullar, fiskbullar av braxen och rökt mört samt braxenbiffar. Mer traditionella fiskrätter, som panerade strömmingsflundror, smakar speciellt väl för seniorer. Braxenpinnar är däremot en omtyckt rätt i skolor, säger planerare Petteri Hautamaa, som arbetar med recept på Palvelukeskus Helsinki.

Totalt konsumeras nästan 30 000 kilogram Östersjöfisk inom Palvelukeskus Helsinkis måltidstjänster varje år. De Östersjöfiskar som används mest inom måltidstjänsterna är fiskbiffens ingredienser, det vill säga braxen och strömming, men det finns även abborre, sik och mört på menyerna. Utöver fisk från Östersjön används också hållbart fångad finsk insjöfisk och odlad finsk fisk, främst regnbågslax, inom måltidstjänsterna. Dessutom är alla utländska fiskprodukter som används av Palvelukeskus Helsinki MSC-certifierade. Där det är möjligt ersätter finska alternativ gradvis rätter som innehåller utländsk fisk.

– En viktig förändring under de senaste åren har varit att utländsk gråsej har ersatts med finsk fiskmassa när det gäller fiskfärsrätter. Dessutom har vissa fiskrätter, som mandelfisk av gråsej, bytts till ett finskt alternativ på skolmatsedeln, som strömmingsfärsbiffar med råg eller fiskbullar av abborre och regnbågslax, säger Hautamaa.

Palvelukeskus Helsinki är ett av Helsingfors stads affärsverk. Vi är partner till Helsingfors stads skolor och daghem, hemvården, seniorcenter, boendeenheter och sjukhus. Vi medverkar dagligen i 100 000 Helsingforsbors måltidsstunder och sköter renlighetstjänsterna. Vi stöder hemmaboende med mångsidiga lösningar för distansvård och välbefinnande och vi producerar telefontjänster. Vi har 1 600 duktiga yrkesverksamma som tar hand om Helsingforsbornas basservice.

Östersjödagen, som lanserades av John Nurminens Stiftelse, firas årligen för att hedra Östersjön. Syftet är att inspirera människor att njuta av det unika hemhavet och att göra goda gärningar för det.

Mer information:

Palvelukeskus Helsinki, multitjänster, produktionsplanering och -styrning
Utvecklingschef Eeva Lappalainen
eeva.lappalainen@hel.fi, tfn 050 574 0296

Läs mer: Östersjömenyn vid Palvelukeskus Helsinki

Nyckelord

Ärligt talat