Vårdös historia

Byggnadsarvsmiljön på Vårdö är särskilt väl bevarad för Helsingfors, eftersom inget nytt har byggts på ön sedan 1950-talet.

Vårdös byggnadsbestånd består av ungefär 50 sommarvillor och 100 andra byggnader som har att göra med villabebyggelse. Öns första sommarvillor byggdes i slutet av 1800-talet, när stadsborna flydde Helsingfors till skärgården runt den snabbt växande staden för att tillbringa sommaren.

Utvecklingen fick fart av ångbåtstrafiken som inleddes på 1830-talet, som gjorde det möjligt för sommarfirarna att arbeta i Helsingfors från skärgården redan vid slutet av seklet.

Nyckelord

Ärligt talat