Öppen spelverksamhet på ungdomsgården

Alla ungdomsgårdens spelredskap kan användas utan avgift under öppettiderna. Det enda kravet är att du har ett avgiftsfritt och giltigt medlemskort till ungdomstjänsterna.

I Helsingfors ordnas öppen PC-spelverksamhet för 9–17-åringar på sex olika ungdomsgårdar. Inom spelverksamheten får du spela med kraftiga speldatorer, konsoler samt med mer traditionella bräd- och kortspel.

Spelverksamheten är verksamhet som är öppen för alla, där du kan spela med både andra unga och kompetenta ledare..

All vår verksamhet är icke-diskriminerande. I vår verksamhet följer vi de rekommenderade åldersgränserna.

Öppen spelverksamhet också i biblioteken

I de största biblioteken finns många lokaler där spelare och spelgrupper kan samlas. Det lönar sig också att kontrollera bibliotekens grupp- och möteslokaler om du behöver ett spelrum för er grupp. Närmare information om lokalerna finns på de enskilda bibliotekens webbplatser.

Spelande är en social aktivitet. I små bibliotek kan det ibland vara omöjligt att dela in lokalerna, så tiden måste delas mellan högljudd och tyst verksamhet.

Under spelveckan i mitten av november kommer hundratals olika spelevenemang att ordnas på biblioteken i hela Finland.

Pelin paikka LIVE

”Pelin paikka” (Spelets plats) är spelinnehåll producerat av biblioteket. Videorna hanterar allt som har att göra med spel och spelande.

Pelin paikka YouTube
Pelin paikka Facebook

Nyckelord

Ärligt talat