Om oss Meriharju

Meriharju naturhus och lägercentrum hör till Enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamhet.

Enheten har som uppgift att stöda ungdomsarbetets miljö- och naturfostran, göra det möjligt för unga att uppleva miljö-, äventyrs- och lägerverksamhet, stöda ungas självständiga verksamhet för naturens väl samt öka på ungas kunskaper om miljön.

Du kan boka lokaler vid följande verksamhetsställen:

Turer beviljas i första hand till grupper av helsingforsiska unga, ungdomsorganisationer och grupper av skolelever, för vilka användningen av våra lokaler är avgiftsfri.

Ekokompassen

Enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamhet har beviljats certifikatet Ekokompassen.

Ekokompassen-miljöcertifikatet beviljas organisationer som kartlagt sin miljöpåverkning, gjort upp ett miljöprogram och genomfört det. Ekokompassen är ett lättare sektorneutralt miljöledningssystem som grundar sig på den internationella ISO 14001-standarden.

Ekokompassen-systemets 10 kriterier

Nyckelord

Ärligt talat