Lokalbokningar Äventyrshuset

Turer ansöks genom ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som fastställts av ungdomsnämnden.

Vid utdelning av användningstider har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur och för dem är tiderna avgiftsfria

Ansökningstidtabell

Ansökningar till läger- och kursverksamhet för år 2021 avslutades 15.9.2020. Överblivna turer för Miljöungdomsgård för ungdomar och Fokka kan man fråga om på adresserna: seikkailutalo@hel.fi.

Ansök om lokaler för lägerverksamhet för sommarn 2022

Lokaler för läger- och kursverksamhet för det kommande året kan ansökas fram till 15.9.2021. Du kan ansöka om turer elektroniskt eller per post med blanketter avsedda för ändamålet.

Standardskift från ungdomsgårdar för höst-vårsäsongen

Standardskift från ungdomsgårdar för höst-vårsäsongen söks senast sista arbetsdagen i april:

E-post:
ymparistotoiminta@hel.fi

Per post
Användningsturer / verksamhetsställets namn,
PB 84404
00099 Helsingfors stad

Prislista

Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning. Närmare information om priser för Miljöungdomsgård för ungdomar och Fokka finns på sidor 1–2.

Blanketter

Äventyrshuset användningstider ansöks med de blanketter som är avsedda för det.

Efter att ha mottagit skift, kontakta oss minst två veckor före starten av ditt skift och enas om inriktningen, lämna över nycklarna och eventuella transporttjänster.

Ungdomstjänsternas övriga lokaler, föreningsmeddelande och understöd

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom staden, i vilka föreningar och grupper kan ansöka om användningsturer för till exempel dagslägersverksamhet. Läs mer

Partnerenhetens föreningsmeddelande

Staden stödjer varje år helsingforsiska föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningarnas sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, samt ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga bidrag, dvs. verksamhets-, avlönings- och lägerbidrag för ferietider samt projektbidrag som kan ansökas året runt. Läs mer

Understöd till ungdomsverksamhet

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä, yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuorisojaostoja sekä nuorten ryhmiä. Avustusmuodot ovat: vuosiavustukset eli toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä ympäri vuotta haettavat projektiavustukset. Läs mer

Nyckelord

Ärligt talat