Lokalbokning

I bokningskalendern kan du se när klassrummet är ledigt.

Bokning av klassrummet, samt förfrågningar om områdets andra lokaler och delar sker genom att skicka e-post till adressen tattarisuon.moottorihalli@hel.fi

Ärligt talat