Lokalbokning vid Ogeli – anvisning

Ansökningar för ordinarie turer för hösten 2021 har avslutats.

Sökandena får beslut om ansökningarna under maj 2021. Man ansöker om en tur genom att lämna in en ifylld och undertecknad ansökan om användningstur till ungdomsarbetsenheten som förvaltar lokalerna.

Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri. Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden.

Lokaler att bokas i Åggelby ungdomsgård

I regel kan vardagsrummet och köket enbart bokas utanför ungdomsgårdens öppettider.

Avgiftsfritt utnyttjande

  1. Verksamhetsställets egen verksamhet
  2. Verksamhetsgrupper för helsingforsiska ungdomar och ungdomsorganisationer / föreningar
  3. Föreningar vars hemort är Helsingfors
  4. Helsingfors stads sektorer
  5. Helsingfors invånare och samfund

Att ordna lagstadgad eftermiddagsverksamhet och gruppverksamhet med barn och unga inom den grundläggande konstutbildningen samt gruppverksamhet som främjar integration i ungdomslokaler är avgiftsfritt.

Andra aktörer kan fråga om lokalernas användningsavgifter av ungdomsgårdarna.

Nyckelord

Ärligt talat