Lägerbokningar för Meriharju

Turer ansöks genom Ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som fastställts av ungdomsnämnden. Vid utdelning av användningstider har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur och för dem är tiderna avgiftsfria.

Ansökningstidtabell

Ansökningar till läger- och kursverksamhet för år 2023 avslutades 15.9.2022. Eventuella lediga turer kan man fråga direkt om från verksamhetsställena fr.o.m. 3.1.2023. Överblivna lediga turer till Meriharju naturhus och lägercentrum kan man fråga om på adressen luonto.talo@hel.fi eller anu.lindberg@hel.fi.

Meriharjun luontotalon ja leirikeskuksen jäljelle jääneitä vuoroja voit kysellä osoitteesta luonto.talo@hel.fi tai anu.lindberg@hel.fi.

Ansök om lokaler för lägerverksamhet för tiden 1.1–31.12.2024

Lokaler för läger- och kursverksamhet för det kommande året kan ansökas fram till 15.9.2023. Du kan ansöka om turer elektroniskt eller per post med blanketter avsedda för ändamålet.

Per e-post:
ymparistotoiminta@hel.fi

Per post:
Användningsturer / verksamhetsställets namn
PB 84404
00099 Helsingfors stad

  • Man kan ansöka om turer för nästa år av läger- och kurscentrumen fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Man kan ansöka om dagläger i ungdomslokaler för nästa år fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Reguljära tider för ungdomslokaler för höst-vårsäsongen ansöks fram till den sista vardagen i april.

Prislista

Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning. Närmare prisuppgifter för Meriharju naturhus och lägercentrum finns på sida 1–3.

Blanketter

Användningstider för lokalerna ansöks med de blanketter som är avsedda för det.

Efter att du beviljats en användningstur, ska du senast två veckor innan din tur börjar ta kontakt med verksamhetsstället för att komma överens om överlåtelsen av nycklarna och en orientering i lokalen.

Ungdomstjänsternas övriga lokaler, föreningsmeddelande och understöd

Boka lokaler för verksamhet

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom staden, i vilka föreningar och grupper kan ansöka om användningsturer för till exempel daglägerverksamhet. Läs mer

Partnerenhetens föreningsmeddelande

I det elektroniska föreningsmeddelandet som ges ut fyra gånger i året berättar man för föreningar och ungdomsgrupper om understöd och andra tjänster samt om aktuellt inom ungdomstjänsterna.

Understöd till ungdomsverksamhet

Staden stödjer varje år helsingforsiska föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningarnas sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, samt ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga bidrag, dvs. verksamhets-, avlönings- och lägerbidrag för ferietider samt projektbidrag som kan ansökas året runt. Läs mer

Nyckelord

Ärligt talat