Lägerbokningar för Granö

Turer ansöks genom ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som fastställts av ungdomsnämnden.

Vid utdelning av användningstider har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur och för dem är tiderna avgiftsfria.

Ansökningstidtabell

Ansökningar till läger- och kursverksamhet för år 2021 avslutades 15.9.2020. Eventuella lediga turer kan man fråga direkt om från verksamhetsställena fr.o.m. 4.1.2021.

Överblivna turer för Granö kan man fråga om på adresserna: grano@hel.fi tai jari.saalasti@hel.fi.

Ansök om lokaler för lägerverksamhet för tiden 1.1–31.12.2022

Lokaler för läger- och kursverksamhet för det kommande året kan ansökas fram till 15.9.2021. Du kan ansöka om turer elektroniskt eller per post med blanketter avsedda för ändamålet.

E-post
ymparistotoiminta@hel.fi

Per post
Användningsturer / verksamhetsställets namn,
PB 84404
00099 Helsingfors stad

  • Man kan ansöka om turer för nästa år av läger- och kurscentrumen fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Man kan ansöka om dagsläger i ungdomslokaler för nästa år fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Reguljära tider för ungdomslokaler för höst-vårsäsongen ansöks fram till den sista vardagen i april.

Prislista

Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning. Närmare information om priser för Granö finns på sidor 1–2.

Blanketter

Användningstider för lokalerna ansöks med de blanketter som är avsedda för det.

Efter att ha mottagit skift, kontakta oss minst tre veckor före starten av ditt skift och enas om inriktningen, lämna över nycklarna och eventuella transporttjänster.

Ungdomstjänsternas övriga lokaler, föreningsmeddelande och understöd

Boka lokaler för verksamhet

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom staden, i vilka föreningar och grupper kan ansöka om användningsturer för till exempel dagslägersverksamhet.

Partnerenhetens föreningsmeddelande

I det elektroniska föreningsmeddelandet som ges ut fyra gånger i året berättar man för föreningar och ungdomsgrupper om understöd och andra tjänster samt om aktuellt inom ungdomstjänsterna.

Understöd till ungdomsverksamhet

Staden stödjer varje år helsingforsiska föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningarnas sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, samt ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga bidrag, dvs. verksamhets-, avlönings- och lägerbidrag för ferietider samt projektbidrag som kan ansökas året runt.

Nyckelord

Ärligt talat