Kontakt Nybondas hydda

Nybondas hydda

Förfrågningar och bokningar
luonto.talo@hel.fi
anu.lindberg@hel.fi
(09) 310 23496

Miljöverksamhet

Verkställande direktör:
Susanne Österlund-Toivonen
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
(09) 310 89125

Ansvarig chef:
Ilona Anttila
ilona.anttila@hel.fi
(09) 310 20736

Miljökoordinator:
Annina Wallinsalo
annina.wallinsalo@hel.fi
(09) 310 7802

Nyckelord

Ärligt talat