Kontakt Granö lägerområde

Förfrågningar, bokningar och transport

grano@hel.fi
Tfn. (09) 310 71653

Miljöverksamhet

Verkställande direktör
Susanne Österlund-Toivonen
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
(09) 310 89125

Ansvarig instruktör
Ilona Anttila
ilona.anttila@hel.fi
(09) 310 20736

Miljökoordinator
Annina Wallinsalo
annina.wallinsalo@hel.fi
(09) 310 78027

Nyckelord

Ärligt talat