Kontakt Äventyrshuset

Äventyrshuset

Förfrågan och reservationer
seikkailutalo@hel.fi
tfn. (09) 310 71653

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Verkställande direktör:
Susanne Österlund-Toivonen
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
(09) 310 89125

Ansvarig chef:
Ilona Anttila
ilona.anttila@hel.fi
(09) 310 20736

Miljöutbildningskoordinator:
Annina Wallinsalo
annina.wallinsalo@hel.fi
(09) 310 7802

Nyckelord

Ärligt talat